Betty Corman | Coaching | Supervisie | Loopbaanbegeleiding | Interimmanagement|


Coaching is een begeleidingsproces, dat het probleemoplossend handelen van mensen helpt vergroten

Supervisie is een methodische wijze van deskundigheidsbevordering

Loopbaanbegeleiding is een vorm van begeleiden die je helpt bij het inventariseren van wensen en verlangens ten aanzien van je loopbaan

Intervisie is een methode van collegiale begeleiding waarbij de deelnemers gericht willen leren van elkaar, over het werk

Een interim manager vervangt een afwezige leidinggevende en leidt veranderingen in goede banen.

INLEIDING

Betty Corman

 

Mijn motto is: "Je gaat fluitend naar je werk en fluitend weer naar huis!"

 

 

 

 

Waarom gebruik maken van mijn diensten?

  • Omdat je als manager eens een onafhankelijk advies wil hebben over de aanpak van problemen binnen een team.
  • Omdat het op je werk niet gaat zoals je dat zou willen.
  • Omdat je weer aan de slag gaat na een periode niet gewerkt te hebben. Je zoekt begeleiding bij je reïntegratie in het arbeidsproces.
  • Omdat je als leidinggevende gecoached wil worden
  • Omdat je je functioneren wel eens tegen het licht wil houden, zonder dat daar een beoordeling op volgt.
  • Omdat je een nieuwe stap wil zetten in je carrière, maar je weet niet hoe je dat aan gaat pakken.
  • Omdat er behoefte is aan een interimmanager die met frisse blik en aandacht voor de mens in de organisatie zaken aanpakt.

Kortom, je zoekt iemand die een luisterend oor biedt, iemand die je confronteert met je uitspraken en gedrag, iemand die je helpt in het stellen van de juiste vragen zodat de oplossing zich vanzelf bij je aandient.

Ik vind het belangrijk dat mensen met enige regelmaat even stil staan bij:
Waar ben ik mee bezig? En hoe ben ik bezig?

Ik ga uit van het zelfsturend principe. Iedereen is in staat de regie van zijn of haar werkend leven in eigen hand te nemen en te houden.

Eigen verantwoordelijkheid, openheid, respect en humor zijn voor mij belangrijke uitgangspunten.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan ben ik bereikbaar
op telefoonnummer: 06-21 21 20 81
En via mijn mail: betty@corman.nl
Mijn bedrijf is gevestigd in Amersfoort

Site Map | Contact | ©2006 Betty Corman |


Real Time Web Analytics